Siirry pääsisältöön
Takaisin Referenssit

Ympäristöviisautta verkon täydeltä

Mera suunnitteli Pirkanmaan Ely-keskukselle Ymparistoviisas.fi-verkkosivuston, jonka tarkoituksena on jakaa ajantasaista tietoa ilmastotyön etenemisestä.

Elintärkeää ympäristöasiaa hyväntuulisesti

Pirkanmaan ELY-keskus tekee aktiivista työtä ympäristöasioiden sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen parissa. Merassakin innostuimme syksyllä 2018 saamastamme tarjouspyynnöstä, jonka aiheena olivat elintärkeään ympäristöasiaan keskittyvät uudet nettisivut.

Projektin tavoitteena oli luoda verkkosivusto, joka jakaa sidosryhmille ajantasaista ja asiantuntevaa tietoa maakunnan ympäristön tilasta ja ilmastotyön etenemisestä. Sivuston suunnittelu perustuisi Pirkanmaan ympäristöohjelman visioihin ja tavoitteisiin.

Paneuduimme huolella tarjouspyyntöön ja taustamateriaaleihin, ja pian meille kirkastui ajatus siitä, miten koko projektia lähestyisimme. Iloksemme ELY-keskuksen väki piti ehdotuksistamme ja valitsi meidät synnyttämään uutta sivustoa.

Verkkosivuston suunnittelu polkaistiin käyntiin yhteisellä starttipalaverilla, josta kehkeytyikin varsin eloisa, hyväntuulinen ja hedelmällinen istunto. Aistimme saman tien, että yhteistyö tulee sujumaan hyvässä ja tuloksellisessa hengessä.

Suunnittelimme uudet nettisivut mielissämme asiakkaan toiveet, EU:n määräykset ja maapallon tulevaisuus

Seuraavaksi pallo oli meralla. Käsissämme olivat palaverissa tarkennetut ohjeet, toiveet ja suuntaviivat, joiden pohjalta rakensimme sivuston eri teemat yhdistävän rungon, jalostimme tekstisisällöt valmiiksi ja suunnittelimme kokonaisuutta palvelevan visuaalisen ilmeen.

Meran digi-AD Matti vahvisti sivuston havainnollisuutta ja käytettävyyttä mm. selkeällä värikoodauksella, aiheikoneilla ja infograafeilla, joissa mutkikkaatkin päästölaskelmat ja visiot pelkistyivät helposti ymmärrettävään muotoon. Uudet nettisivut linkitettiin myös laajaan tarinakarttaan, josta löytyy todella monipuolista päivittyvää paikkatietoa Pirkanmaan ympäristöstä niin luonnon kuin ihmisenkin kannalta.

Verkkosivuston suunnittelu noudatti luonnollisesti EU:n saavutettavuusvaatimuksia, jotka edellyttävät sisältöjen avautuvan kaikille tasapuolisesti. Direktiivi velvoittaa nimenomaan ELY-keskuksen kaltaisia julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluja, mutta sen periaatteet on hyvä muistaa muissakin digitöissä.

Koko projekti välitsekkauksineen ja viilauksineen eteni mutkattomasti maaliin. Kesän 2019 kynnyksellä julkaistiin Ymparistöviisas Pirkanmaa -sivusto, joka kertoo konkreettisesti kuinka saastuttavan homo sapiensin jalanjälkiä yritetään minimoida Pirkanmaalla ja koko maapallollakin. Me kaikki voimme tehdä siinä osamme!

Mera nappasi todella hyvin kiinni hataristakin ideoistamme ja juoksutti projektia eteenpäin sovitulla aikataululla. Ympäristöohjelmatyössä haasteena on tähän asti ollut tietomassan laajuus: aiheen tärkeydestä huolimatta siitä vaikea viestiä selkeästi ja kiinnostavasti. Nettisivujen suunnittelutyössä Mera otti huomioon toiveemme, mutta ideoi lisäksi ratkaisuja, jotka eivät olisi tulleet meille mieleenkään. Saimme käyttöömme juuri sen asiantuntemuksen, joka itseltämme puuttui!”

– Soili Ingelin, erityisasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus

Tutustu referenssin kuviin

Tutustu referenssin linkkeihin

Referenssiin liittyvät meran palvelut